Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2024-05-17 2024-05-17 12:09:00 37/FZP/NC/2024 Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
2024-05-13 2024-05-20 15:18:50 35/FZP/FG/NSW/DSZ/2024 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania dla MIR-PIB usługi
2024-05-09 2024-05-17 11:53:17 36/FZP/FG/2024 dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych - powtórka dostawy
2024-04-26 2024-05-17 14:01:57 29/FZP/NO/2024 Dostawa bezzałogowego wielowirnikowego statku powietrznego (drona) wraz z dodatkowym wyposażeniem, przeprowadzenie szkolenia pilotów oraz opracowanie Instrukcji operacyjnej. dostawy
2024-04-26 2024-05-08 14:44:12 33/FZP/FG/2024 dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych dostawy
2024-04-23 2024-05-07 14:42:47 32/FZP/DH/2024. Dostawa syntetycznej mieszanka soli do celów akwarystycznych do Akwarium Gdyńskiego. dostawy
2024-04-19 2024-05-08 12:31:53 26/FZP/FI/2024 Dostawa sprzętu komputerowego – II postępowanie dostawy
2024-04-18 2024-04-26 13:20:11 31/FZP/FGB/2024 Wykonanie projektów koncepcyjnych usługi
2024-04-16 2024-04-25 15:14:19 16/FZP/FGA/2024. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2024-04-16 2024-05-06 13:17:37 30/FZP/DNF/2024 Wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. „Utylizacja wód po pompowych wyładunkach ryb” usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232