Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-09-05 2017-09-05 14:18:47 67/FZP/NC/2017 Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), heksachlorobutadienu, dikofolu oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS usługi
2017-08-30 2017-09-07 14:51:12 68/FZP/FGB/2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu wykonawczego dla zamierzenia pn: „Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z doprowadzeni dostawy
2017-08-24 2017-09-19 14:24:19 PN/24/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.:Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni roboty
budowlane
2017-08-23 2017-09-06 15:09:32 65/FZP/DP/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu NPZDR Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia). dostawy
2017-08-11 2017-09-05 14:12:11 PN/22/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.:Dostosowanie do wymagań ppoż. klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni roboty
budowlane
2017-08-11 2017-09-05 13:45:37 US/23/FZP/DO/2017 Usługi społeczne na świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-08-08 2017-08-08 14:39:37 64/FZP/ DH/2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli akwarystycznej dostawy
2017-08-08 2017-08-25 09:07:00 25/FZP/DH/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż przeciwsłonecznej folii okiennej, instalowanej na zewnętrznej powierzchni okien rotundy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB dostawy
2017-08-02 2017-08-09 15:24:26 55/FZP/ FG/2017 Zapytanie ofertowe: abonenckie użytkowanie urządzeń transmisji alarmów pożarowych w obiektach MIR-PIB w Gdyni współpracujących ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni usługi
2017-08-01 2017-08-09 15:18:51 59/FZP/ DM/2017 Zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 20 sztuk multipanelowych sieci stawnych typu Nordic coastal survey net usługi
<< Poprzednia      1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232