Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-02-08 2017-03-14 14:04:14 PN/05/FZP/ FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Ułożenie posadzki gresowej w pomieszczeniu 108 bud. B MIR-PIB przy ul Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2017-02-07 2017-02-21 12:17:09 08/FZP/DO /2047 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych usługi
2017-02-02 2017-03-23 12:37:15 PN/02/FZP/ FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja instalacji SAP i DSO w budynku Akwarium Gdyńskie MIR – PIB roboty
budowlane
2017-01-18 2017-02-01 08:34:55 04/FZP/ FI/2017 Zapytanie ofertowe: dostawa oprogramowania do urządzeń Fortigate wraz z rocznym wsparciem producenta UTM Bundle. dostawy
2017-01-18 2017-01-25 11:23:28 03/FZP/ DO/2017 Zapytanie ofertowe: Pełnienie prac na łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2017-01-18 2017-01-25 11:26:03 02/FZP/ DO/2017 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług opieki nad łodzią ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2017-01-18 2017-01-26 10:22:06 01/FZP/ NB/2017 Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu do znakowania ryb znaczkami typu DST (Data Storage Tag) dla Zakładu Zaso-bów Rybackich Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2017-01-17 2017-02-14 14:52:52 PN/01/FZP/FG/2017 Przetarg nieogranioczny na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2016-12-14 2016-12-23 08:26:19 87/FZP/FG /2016 Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych usługi
<< Poprzednia      1   |   2   
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232