Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-10-19 2018-11-07 09:25:18 77/FZP/ DH/2018 Zapytanie ofertowe: konwojowanie wartości pieniężnych Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Gdyni. usługi
2018-10-19 2018-11-15 14:17:07 76/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB z siedzibą w Gdyni usługi
2018-10-18 2018-11-14 08:11:17 75/FZP/FG/2018 zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi obiektów MIR-PIB – Gdynia ul. Kołłąt usługi
2018-10-02 2018-10-15 13:51:02 37/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. dostawy
2018-09-28 2018-10-09 12:38:01 71/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: wykonanie oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS) w zliofilizowanych próbkach ryb usługi
2018-09-24 2018-10-02 15:10:17 69/FZP/FGB/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o zamówienie publiczne nr 69/FZP/FGB/2018, którego przedmiotem jest remont pokrycia dachu budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2018-09-13 2018-09-25 08:37:51 67/FZP/ DO/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie przez okres 3 lat usług dostępu do systemów informacji prawnej na serwerze Wykonawcy, za pośrednictwem sieci Internet usługi
2018-09-12 2018-10-03 16:28:02 66/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania - II dostawy
2018-09-10 2018-09-21 15:27:55 66/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż klimatyzatora w obiekcie MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni dostawy
2018-09-10 2018-10-05 13:59:24 PN/23/FZP/FGB/2018 Przetarg nieograniczony na remont i aranżacja pomieszczeń sanitarnych wraz z aranżacją pomieszczeń na poziomie 500 i 700 w budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
<< Poprzednia      1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232