Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
Usługa Pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2022-07-12 13:46:12
Zaproszenie do składania ofert_46.pdf
rozmiar: 955778 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2022-07-12 13:46:31
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia_nowe.pdf
rozmiar: 454886 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2022-07-12 13:46:52
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 595996 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2022-07-12 13:47:04
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Formularz oferty.docx
rozmiar: 30304 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2022-07-12 13:47:23
Załącznik nr 1 do OPZ - opis remontu STYNKI II.pdf
rozmiar: 1362488 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232