Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl




Wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. „Utylizacja wód po pompowych wyładunkach ryb”


Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2024-05-06 13:17:37
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
rozmiar: 899318 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232