Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
Wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. „Utylizacja wód po pompowych wyładunkach ryb”


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2024-04-16 14:59:06
ZAPROSZENIE.pdf
rozmiar: 947781 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2024-04-16 14:59:16
Załącznik nr 1-Formularz oferty.DOC
rozmiar: 55808 b
typ pliku: .DOC
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2024-04-16 14:59:25
Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówieniapdf.pdf
rozmiar: 551592 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2024-04-16 14:59:36
Załącznik nr 3-Wzór umowy.pdf
rozmiar: 610211 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232