Szukaj:Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: Wykonanie oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach „A” „B „C” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni


Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-05-09 14:25:28
Wynik.pdf
rozmiar: 337502 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232