Szukaj:Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: Wykonanie oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach „A” „B „C” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-17 11:27:00
Zaproszenie.pdf
rozmiar: 336808 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-17 11:27:07
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
rozmiar: 417320 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-17 11:27:17
Załacznik nr 2 - do Zaproszenia - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 582416 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-17 11:27:24
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Formularz oferty.docx
rozmiar: 20879 b
typ pliku: docx
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232