Szukaj:Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest wykonanie okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektr


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:30:39
ZAPROSZENIE OGÓLNE.pdf
rozmiar: 348434 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:30:45
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz oferty.docx
rozmiar: 62455 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:30:56
Załącznik nr 2(a-d) do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.doc
rozmiar: 101376 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:31:07
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 251982 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:31:29
Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Wykaz sprzętu.docx
rozmiar: 14132 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:31:43
załącznik nr 5 do Zaproszenia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac.docx
rozmiar: 24621 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:31:51
załącznik nr 6 do Zaproszenia -Protokół zdawczo-odbiorczy.doc
rozmiar: 37888 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:32:10
załącznik nr 7 do Zaproszenia - Wykaz usług.docx
rozmiar: 15607 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-04-20 14:32:15
załącznik nr 8 do Zaproszenia - Wykaz osób.docx
rozmiar: 14982 b
typ pliku: docx
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232