Szukaj:Dostawa komputerów II


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ
data dodania: 2018-07-18 14:07:51
SIWZ komp.pdf
rozmiar: 666066 b
typ pliku: .pdf
Załączniki 1,2,3,4 w wersji edytowalnej
data dodania: 2018-07-18 14:08:56
Załączniki nr 1-2-3-4 do SIWZ - forma edytowalna.docx
rozmiar: 71238 b
typ pliku: docx
Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia w formie edytowalnej
data dodania: 2018-07-18 14:09:53
Załacznik nr 5 do SIWZ-opz-zad-1-2-3.docx
rozmiar: 64568 b
typ pliku: docx
Załącznik nr 6 - wzór umowy
data dodania: 2018-07-18 14:10:41
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
rozmiar: 359550 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232