Szukaj:Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa akcesoriów eksploatacyjnych do spektroskopów do prac badawczych i naukowych


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-08-28 14:06:41
Zaproszenie.pdf
rozmiar: 273636 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-08-28 14:06:47
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
rozmiar: 159744 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-08-28 14:06:55
Załacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy.xlsx
rozmiar: 12289 b
typ pliku: xlsx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-08-28 14:07:03
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 204775 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232