Szukaj:Dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-09-06 09:42:06
SIWZ.pdf
rozmiar: 556428 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-09-06 09:42:29
Załączniki nr 1-2-3-6-do SIWZ.docx
rozmiar: 53088 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-09-06 09:42:59
Załącznik nr 4 do SIWZ- opz.docx
rozmiar: 52480 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-09-06 09:43:38
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf
rozmiar: 280152 b
typ pliku: .pdf
Poprawiony widok tabelki - ozn.koperty-str. 8 i 9 SIWZ (bez zmian)
data dodania: 2018-09-12 08:43:22
SIWZ-str 8 i 9.pdf
rozmiar: 267279 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232