Szukaj:Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja poziomu X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja


Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-01-03 12:04:00
Zawiadomienie o wyborze.pdf
rozmiar: 325452 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232