Szukaj:Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja poziomu X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:19:14
SIWZ z załącznikami 1-4 i 6.pdf
rozmiar: 875437 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232