Szukaj:Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja poziomu X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja


Załączniki do SIWZ cz. I

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:19:35
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.docx
rozmiar: 36885 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:19:46
Załącznik nr 1 do PFU.pdf
rozmiar: 60863 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:19:54
Załącznik nr 2 do PFU.pdf
rozmiar: 60631 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:20:06
Załącznik nr 3 do PFU.pdf
rozmiar: 67472 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:20:15
Załacznik nr 4 do PFU - schemat freonowy.jpg
rozmiar: 101794 b
typ pliku: .jpg
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:20:25
Załącznik nr 5 do PFU - przykładowe urządzenia scienne.pdf
rozmiar: 127818 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:20:37
Załącznik nr 6 do PFU - przykładowy agregat.pdf
rozmiar: 131989 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:20:53
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
rozmiar: 686913 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:21:05
Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB poziom X wentylacja i klimatyzacja.docx
rozmiar: 49593 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-12 09:21:15
Przedmiar wentylacja i klimatyzacja poziom 1000.pdf
rozmiar: 119639 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232