Szukaj:Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja poziomu X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja


Zapytania i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2018-12-14 12:17:39
Wizja lokalna nr 1.pdf
rozmiar: 407585 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232