Szukaj:Dostawa i instalacja barierki stalowej na dachu budynku Akwarium Gdyńskiego przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-04-26 09:36:37
ZAPROSZENIE OGÓLNE.pdf
rozmiar: 265460 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-04-26 09:36:43
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz oferty.docx
rozmiar: 29451 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-04-26 09:36:49
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.docx
rozmiar: 21045 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-04-26 09:36:57
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - wzór umowy.pdf
rozmiar: 352382 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232