Szukaj:Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego – I/2019


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ
data dodania: 2019-04-30 17:17:24
SIWZ-odczynniki.pdf
rozmiar: 444443 b
typ pliku: .pdf
Załączniki nr 1,2,3 do SIWZ
data dodania: 2019-04-30 17:18:07
Załącznik Nr 1-2-3 do SIWZ.docx
rozmiar: 53791 b
typ pliku: docx
Załącznik nr 4 do SIWZ-OPZ/Formularz cenowy
data dodania: 2019-04-30 17:19:04
Załącznik nr 4 do SIWZ-OPZ.xlsx
rozmiar: 32554 b
typ pliku: xlsx
Załącznik nr 5 do SIWZ-wzór umowy
data dodania: 2019-04-30 17:19:48
Załącznik 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 269057 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232