Szukaj:Kompleksow dostaw i dystrybucj energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy al. Jana Pawła II 1oraz Bosmanacie Portu we Fromborku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:42:56
SIWZ-2019.pdf
rozmiar: 357186 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:43:09
Załącznik A1 do SIWZ - Wykaz miejsc dostarczania.doc
rozmiar: 31744 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:43:18
Załącznik A2 do SIWZ - str 1-4.xls
rozmiar: 107520 b
typ pliku: .xls
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:43:30
Załącznik A3.1, A3.2 do SIWZ - formularz cenowy.xls
rozmiar: 47616 b
typ pliku: .xls
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:43:40
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx
rozmiar: 28550 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:43:52
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx
rozmiar: 19973 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:44:01
Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx
rozmiar: 21290 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-06 08:44:13
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.doc
rozmiar: 53248 b
typ pliku: .doc
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232