Szukaj:Świadczenie usługi druku biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-15 13:30:08
ZAPROSZENIE_OGÓLNE.pdf
rozmiar: 286836 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-15 13:30:27
Załącznik nr 1 do Zaproszenia -Formularz oferty.docx
rozmiar: 30820 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-15 13:30:39
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.doc
rozmiar: 40960 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-15 13:31:20
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 257269 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-05-15 13:31:31
Załącznik 3 do umowy - Protokół Odbioru.docx
rozmiar: 27988 b
typ pliku: docx
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232