Szukaj:Dostawa sprzętu komputerowego II/2019


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ
data dodania: 2019-06-06 16:20:27
SIWZ komp-1.pdf
rozmiar: 1022319 b
typ pliku: .pdf
Załączniki nr 1, 2, 4 i 7 do SIWZ - forma edytowalna
data dodania: 2019-06-06 16:21:57
Załączniki nr 1-2-3-4-7 do SIWZ.docx
rozmiar: 76970 b
typ pliku: docx
Załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań
data dodania: 2019-06-06 16:22:51
Załacznik nr 5 do SIWZ-opz-zad-1-2-3-4-5-6.docx
rozmiar: 64900 b
typ pliku: docx
Załącznik nr 6a do SIWZ - wzór umowy na dostawy sprzętu komputerowego
data dodania: 2019-06-06 16:23:49
Załącznik nr 6a do SIWZ .pdf
rozmiar: 839065 b
typ pliku: .pdf
Załącznik 6b do SIWZ - wzór umowy na oprogramowanie
data dodania: 2019-06-06 16:24:52
Załacznik nr 6b do SIWZ.pdf
rozmiar: 699982 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232