Szukaj:Odtworzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B (Centrum/SPRZĘT/17) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:28:45
SIWZ.pdf
rozmiar: 516711 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:29:05
Opis techniczny z załącznikami.zip
rozmiar: 5631236 b
typ pliku: .zip
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:29:21
Projekt - poziomy III, IV, VI, IX, X.rar
rozmiar: 5137476 b
typ pliku: .rar
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:29:36
PRZEDMIAR - Poziom III, IV, VI, IX, X_wentylacja i klimatyzacja.pdf
rozmiar: 1716641 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:29:49
STWiORB - poziomy III, IV, VI, IX, X.pdf
rozmiar: 366061 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:30:01
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
rozmiar: 676872 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:30:10
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx
rozmiar: 31091 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-08-06 14:36:55
Załącznik nr 1-2-3-4-6 do SIWZ.docx
rozmiar: 52980 b
typ pliku: docx
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232