Szukaj:Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu Storage oraz usług typu Big Data dostępnych w chmurze


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-10-16 14:19:52
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
rozmiar: 410108 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232