Szukaj:Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu Storage oraz usług typu Big Data dostępnych w chmurze


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-10-16 14:20:19
SIWZ-Chmura.pdf
rozmiar: 903799 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-10-16 14:20:48
Załączniki nr 1-4 do SIWZ.docx
rozmiar: 51151 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-10-16 14:21:11
Załacznik nr 5 do SIWZ.pdf
rozmiar: 737305 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2019-10-16 14:21:35
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
rozmiar: 812393 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232