Szukaj:Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu Storage oraz usług typu Big Data dostępnych w chmurze


Zapytania i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi 1
data dodania: 2019-10-23 09:29:41
Pytania i odpowiedzi 1.pdf
rozmiar: 530654 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232