Szukaj:Usługi społeczne pn.:Program Opieki Medycznej dla Pracowników i ich Rodzin Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-07-27 09:33:35
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia 2020 tf+.doc
rozmiar: 184320 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-07-27 09:33:47
Załacznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 290267 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-07-27 09:33:54
Załącznik nr 1a do SIWZ- Formularz cenowy.xls
rozmiar: 24576 b
typ pliku: .xls
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-07-27 09:34:05
Załącznik nr 1b do Ogłoszenia - Formularz oferty.doc
rozmiar: 74240 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-07-27 09:34:12
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie.docx
rozmiar: 22043 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-07-27 09:34:19
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Grupa Kapitałowa.docx
rozmiar: 18008 b
typ pliku: docx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-07-31 14:36:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU po modyfkacji 2.pdf
rozmiar: 511080 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232