Szukaj:Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-09-02 09:30:29
ZAPROSZENIE.pdf
rozmiar: 367259 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-09-02 09:30:38
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
rozmiar: 57856 b
typ pliku: .doc
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-09-02 09:30:46
Załacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy.xlsx
rozmiar: 13356 b
typ pliku: xlsx
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-09-02 09:30:54
Załącznik 3 - Wzór umowy.pdf
rozmiar: 275349 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232