Szukaj:Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego


Zapytania i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-09-04 11:29:03
Pytania i odpowiedzi 1.pdf
rozmiar: 321647 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-09-08 10:16:19
Pytania i odpowiedzi 2.pdf
rozmiar: 1050073 b
typ pliku: .pdf
Treść dokumentu została umieszczona jako załącznik.
data dodania: 2020-09-09 14:18:37
Pytania i odpowiedzi 3.pdf
rozmiar: 580122 b
typ pliku: .pdf
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232