Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2022-01-26 2023-02-03 14:12:11 01/FZP/NO/2023 Dostawa przenośnej wieloparametrowej sondy terenowej wraz z czujnikami i akcesoriami. dostawy
2022-01-18 2023-01-26 14:24:58 02/FZP/FI/2023 Zapytanie ofertowe na przedłużenie wsparcia dla zapór sieciowych Fortigate dostawy
2022-12-21 2023-01-17 13:25:57 83/FZP/FG/DH/2022 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisu systemu ppoż. tj. instalacji sygnalizacji pożaru(SAP), instalacji DSO, systemu oddymiania, przeglądu drzwi ppoż. oraz przeglądy instalacji serwerowni SUG w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego usługi
2022-12-20 2022-12-30 12:22:35 81/FZP/DO/2022 zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych usługi
2022-12-09 2022-12-23 09:45:43 76/FZP/DH/2022 Zapytanie ofertowe na dostawę, dostosowanie przyłączy, wymianę na dwie nowe pompy obiegowe układu glikolu oraz instalację układu automatyki sterującą pracą pomp w głównym systemie klimatyzacji i wentylacji w Akwarium Gdyńskim dostawy
2022-12-09 2022-12-22 15:35:21 68/FZP/ NO/2022 Świadczenie usługi na łodzi ŁM MIR 2 w zakresie wykonania prac portowych podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2022-12-09 2022-12-22 15:34:17 67/FZP/ NO/2022 Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego, oraz nadzór nad łodzią Rangia w trakcie postoju w Porcie Tolkmicko usługi
2022-12-08 2023-01-04 13:47:58 75/FZP/NO/2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku monografii usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232